THIẾT BỊ
HÀNG HẢI

Là nhà cung cấp có uy tín về các thiết bị an toàn sử dụng trên tàu, Sản phẩm của chúng tôi được nhập khẩu với tiêu chuẩn SOLAS, LSA và MSC.81(70).

Chi tiết
DỊCH VỤ
BẢO DƯỠNG & CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng nghiêm ngặt theo quy trình và quy định của Tổ Chức hàng hải Quốc tế, các nhà sản xuất thiết bị và các cơ quan Đăng Kiểm

Chi tiết
DỊCH VỤ
CUNG ỨNG TÀU BIỂN
Chi tiết
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Trang :  1