Chi Tiết Sản Phẩm

23.2001 - Thang Hoa Tiêu Loại A (9m)

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả :

Thang hoa tiêu là một dạng thang dây chuyên dụng cao, thường được sử dụng trên các tàu chở hàng cho mục đích lên tàu và lên bờ cho hoa tiêu.

IMPA Code: 23.2001

Xuất xứ: Việt Nam

Chứng chỉ: Không

Chất liệu: bậc thang gỗ, dây manila

QUY CÁCH:

Độ dài thang Số bậc gỗ Số bậc cao su Số bậc chống lật
3M 4 4 1
5M 9 4 1
6M 11 4 2
9M 19 4 3
10M 22 4 3
12M 27 4 4
18M 44 4 5
20M 50 4 6
24M 57 4 8
26M 89 4 11

ÁP DỤNG THÔNG TƯ MSC.1/CIRC. 1428 VỀ CẦU THANG HOA TIÊU

Tại khóa họp thứ 90 (tháng 05 năm 2012), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức
Hàng hải quốc tế (IMO) đã phê chuẩn Thông tư MSC.1/Circ.1428 ngày 28 tháng 05 năm 2012 về
“Bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên xuống tàu - Bố trí lên tàu quy định dành cho hoa tiêu”.
Những thay đổi theo Thông tư này yêu cầu sửa đổi các Áp-phích trước đó được lưu hành
theo yêu cầu của MSC/Circ.568/Rev.1. Áp-phích sửa đổi kèm theo kết hợp các thay đổi quan trọng
nhất được thông qua bởi MSC 88. Một số yêu cầu mới được áp dụng từ ngày 01/07/2012 cụ thể như
sau:
1.Việc treo và buộc thang dây hoa tiêu phải theo quy định và yêu cầu của IMO , Hội Hoa tiêu
Hàng Hải Quốc tế (International Maritime Pilots' Association –IMPA), (xem Chương V, Quy định
23 của SOLAS về thang dây hoa tiêu). Các bậc thang phải sạch, được trang bị bậc thang dài (chống
quay), xa những lỗ xả và lỗ thoát nước, và xa tất cả các thiết bị phía ngoài mạn tàu mà có thể gây
khó khăn cho canô hoa tiêu cập mạn . Khoảng cách dưới cùng của bậc thang bên trên mặt nước sẽ
được thông báo bởi canô hoa tiêu. Khoảng cách từ đường mớn nước đến lối lên mặt boong không
được vượt quá chín (9) mét.
2. Trường hợp cần thiết sử dụng thêm thang mạn, cầu thang mạn phải được chằng buộc bảo
đảm với mạn tàu , hướng về phía sau lái, và phải bao gồm một bậc thang thấp nhất nằm ngang không
cao hơn 5 mét trên mực nước biển.
3. Hai (2) dây manila chính để cầm tay có đường kính không nhỏ hơn 28mm và không lớn hơn
32mm. Dây phải được buộc chặt vào tàu và không được buộc vào bất kỳ điểm nào của cầu thang
mạn. Dây cầm tay không được dài hơn so với thang dây hoa tiêu.
4. Trong trường hợp thang dây buộc trên be tàu , hai (2) cọc được cắm chặt ở phía trên của be
tàu, mỗi bên dây được buộc chặt xuống mặt boong , và các bậc thang phải bắt đầu từ phía trên cùng
của thang xuống mặt boong.
5. Có một đường dây ném để buộc túi xách của hoa tiêu.
6. Ban đêm phải có đèn chiếu sáng rõ ràng phía dưới ,phía trước khu vực có cầu thang hoa tiêu
và mạn tàu.
7. Không được sử dụng loại dây trơn và dây buộc tàu.
8. Có một sỹ quan túc trực tại cầu thang cùng với thiết bị cứu sinh sẵn sàng sử dụng . Người sỹ
quan đó phải cầm theo bộ đàm để liên lạc với buồng lái trong trường hợp khẩn cấp .
Kèm theo là Áp-phích sửa đổi:

Hotline tư vấn miễn phí: 091 699 0837