Lĩnh vực hoạt động   >>   THIẾT BỊ CỨU SINH   >>   Phao cứu sinh & Phụ kiện   >>   Tín hiệu dù
Tín hiệu dù
091 699 0837
Chi tiết sản phẩm

Độ cao cháy được: ≥ 300 m

Độ lớn của ánh sáng: ≥ 30.000cd

Màu của ngọn lửa: Cháy với ngọn lửa màu đỏ

Thời gian cháy: ≥ 40 s

Độ lớn: ф 47* 262 mm

Loại: 

+ Chứng chỉ CCS: JHR-4

+ Chứng chỉ EC GL: JHR-4

+ Chứng chỉ EC BV: HR-3