Lĩnh vực hoạt động   >>   THIẾT BỊ CỨU SINH   >>   Phao cứu sinh & Phụ kiện   >>   Tín hiệu khói
Tín hiệu khói
091 699 0837
Chi tiết sản phẩm

Màu khói: Màu cam

Độ làm mờ của khói: ≥70%

Thời gian phát: ≥ 3 phút

Hạn sử dụng: 3 năm

Loại:

CCS: JHB-4

EC GL: JHB-4

EC BV: HB-3