Dịch vụ
DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU BIỂN

DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU BIỂN

Công Ty Hàng Hải AST chúng tôi được ủy quyền thực hiện các dịch vụ định kỳ cho Bè cứu sinh - Xuồng cứu sinh của..
DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm tra , bảo dưỡng tất cả các hạng mục liên quan đến Cứu Sinh - Cứu Hỏa theo qui..
Hotline tư vấn miễn phí: 091 699 0837