Dịch vụ

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm tra , bảo dưỡng tất cả các hạng mục liên quan đến Cứu Sinh - Cứu Hỏa theo qui định , tiêu chuẩn của các Tổ Chức hàng hải Quốc tế , các nhà sản xuất thiết bị và các cơ quan Đăng Kiểm :

1. Bảo dưỡng , sửa chữa và thử tải cẩu xuồng cứu sinh , xuồng cấp cứu

2. Bảo dưỡng bè cứu sinh bơm hơi và bè cẩu . 

3. Bảo dưỡng bình cứu hỏa xách tay và hệ thống chữa cháy cố định ( Trạm CO2 - Trạm Foam - Trạm Bột - Hệ thống Phun Sương ... ) 

4. Bảo dưỡng bình thở chữa cháy (SCBA) và bình thoát hiểm (EEBD)

5. Bảo dưỡng bộ quần áo chống cháy

6. Bảo dưỡng bộ quần áo chống mất nhiệt

7. Bảo dưỡng , sửa chữa Hệ Thống Báo Cháy ( Đầu dò Gas - Đầu dò Khói - Đầu dò Nhiệt ... )

8. Bảo dưỡng , hiệu chuẩn máy dò khí cầm tay  

9. Phân tích mẫu Foam

10. Thiết kế , thi công lắp đặt các hệ thống chữa cháy

11. Thiết kế , bố trí sơ đồ cứu sinh - cứu hỏa

12. Đang cập nhật...

Dịch vụ khác
DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU BIỂN

DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU BIỂN

Công Ty Hàng Hải AST chúng tôi được ủy quyền thực hiện các dịch vụ định kỳ cho Bè cứu sinh - Xuồng cứu sinh của..
Hotline tư vấn miễn phí: 091 699 0837