Dịch vụ

DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU BIỂN

Công Ty Hàng Hải AST chúng tôi được ủy quyền thực hiện các dịch vụ định kỳ cho Bè cứu sinh - Xuồng cứu sinh của các nhà sản xuất sau đây:

 

SHANGHAI YOULONG RUBBER PRODUCTS CO., LTD

Bè cứu sinh: KHA - KHD - KHZ(D) - KHR - KHK - KHY(J) - KHY(SR)

 

NINGBO NEPTUNE LIFE-SAVING EQUIPMENT CO., LTD

Bè cứu sinh: ATOB - ADL - ASR - ADLSR - AOR - YT - YJT - YSR

 

NINGBO ASIA F.R.P BOAT MANUFACTURING CO., LTD

Bè cứu sinh: YZF-A   /   YZF-D   /   YZF-SR   /   YZF-DS   /   YZF-Y   /   YZF-YT1

 

NINGBO ASIA F.R.P. BOAT MANUFACTURING CO., LTD

Xuồng cứu sinh & cần cẩu

 

TỔNG CÔNG TY BÌNH AN

Xuồng cứu sinh & cần cẩu

Dịch vụ khác
DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm tra , bảo dưỡng tất cả các hạng mục liên quan đến Cứu Sinh - Cứu Hỏa theo qui..
Hotline tư vấn miễn phí: 091 699 0837